Landbruk

På gården og på leide arealer produseres det korn som leveres til FK. Det dyrkes hovedsaklig høst/vår hvete, bygg, havre og høstrug. Breivik gård har et moderne driftsapparat for konvensjonell drift og vanningsanlegg for kunstig vanning. Vi har en John Deere 1470 skurtresker med 16 fot skjærebord og Väderstad rapid 300 C såmaskin, John Deere 740i slepesprøyte med GPS, Kverneland geo spread på GPS, Kverneland 4 fast og 5 skjær vario vendeplog, Väderstad NZA 600 harv, samt mye annet nytt utstyr. 

Vi utvidet og bygde nytt Tornum tørkehus i 2013.

Det totale kornarealet er ca 1700 dekar.

Breivik gård kan tilby såing, sprøyting, leietresking, pløying med mer, i nærområdet.